Bericht vanuit het GOAB-ondersteuningstraject: beste wensen voor 2023 en data voor bijeenkomsten

Vanuit het ondersteuningstraject GOAB wensen we jullie een goede start van 2023 met weer volop aandacht en inzet voor kinderen met een risico op onderwijsachterstanden. Ook dit jaar bieden Oberon, Sardes en CED Groep in samenwerking met de brancheorganisaties kinderopvang jullie ondersteuning en inspiratie bij de uitvoering van het GOAB.

Bijeenkomsten en webinars

We hebben de komende tijd online bijeenkomsten en webinars waar jullie kosteloos aan kunnen deelnemen. Zie de agenda op de website voor meer informatie en inschrijvingsmogelijkheden.

  • 23, 26 en 31 januari – Kennisdelings- en informatiesessies over het Nationaal Programma Onderwijs - voor gemeenteambtenaren
  • 24 januari – Bijeenkomst over ve-peuters met een aanvullende ondersteuningsvraag - voor aanbieders ve en gemeenten
  • 6 februari - Inspiratiecollege Jong beginnen: aanbod voor 0 tot 2,5 jaar - voor aanbieders ve en gemeenten
  • 9 februari - Ve voor peuters in de asielopvang - voor gemeenteambtenaren

In maart zijn er weer fysieke bijeenkomsten van de regionale kenniskringen GOAB, deze keer voor zowel gemeenten als een aanbieder ve uit je gemeente. Voor de regio Midden is de datum 21 maart, van 10 tot 12. Wegens beperkte ruimte in de zaal is er een maximum van 45 deelnemers. Voor deelname neem contact op met de kenniskringleiders.

In februari organiseren we daarnaast twee fieldlabs waarbij een klein aantal praktijk- en wetenschappelijke experts inzichten uitwisselen over verschillende varianten van ve en over het aanbod Bso en de rijke schooldag. De uitkomsten van deze fieldlabs gebruiken we voor verdere vormgeving van de ondersteuning en worden gedeeld met alle gemeenten in de kenniskringen.

Handreikingen, overzichten en kennisclips

Jullie kunnen de komende tijd ook de volgende informatieproducten verwachten:

  • Zicht krijgen op bereik van ve
  • Kennisclip over vroegschoolse educatie
  • Kennisclip over de doorgaande lijn
  • Overzicht kwalificerende minors voor pedagogische medewerkers in de ve (voor ve-aanbieders)
  • Bekostiging van aanbod voor peuters in de asielopvang
  • Handreiking samenwerken met alle ouders in de voorschoolse periode

Tot slot berichten we jullie hierbij graag dat op 20 december bekend is geworden dat het maximale tarief voor KOT (nogmaals) is verhoogd. Lees meer op de GOAB-site of via de Rijksoverheid. 

Delen