Terugblik Inspiratiecollege Jong Beginnen 6 februari 2023

Hier vind je een terugblik op de inspiratiebijeenkomst Jong Beginnen Aanbod 0 – 2,5 jaar van 6 februari 2023.

Peuters met een risico op (taal)achterstand kunnen vanaf 2 á 2,5 jarige leeftijd naar de voorschoolse educatie (VE). Onderzoek wijst uit dat juist de eerste duizend dagen van een kind cruciaal zijn voor de verdere ontwikkeling. Het is dus belangrijk om zo vroeg mogelijk ontwikkelingsstimulering en ondersteuning te bieden. Binnen de kaders voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid is aandacht voor de 0- tot 2,5-jarigen niet verplicht, maar het kan wel een essentiële bijdrage leveren aan hun ontwikkeling. In het online inspiratiecollege van 6 februari 2023 stonden we stil bij het waarom, wat en hoe. Het Inspiratiecollege is georganiseerd vanuit het GOAB Ondersteuningstraject voor gemeenten en VE-aanbieders.Delen