Dashboard: Verwachte onderwijsachterstand per gemeente

Dit dashboard is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in het kader van de nieuwe verdeling van de middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid. Gebaseerd op verschillende achtergrondkenmerken van peuters en basisschoolleerlingen wordt per gemeente een achterstandsscore berekend. Deze tool maakt onderwijsachterstanden inzichtelijk voor zowel gemeenten als het ministerie van OCW.

Vanaf 1 januari 2019 verdeelt OCW de goab-middelen op een nieuwe manier. Voor de bepaling van de verdeling van de middelen over gemeenten wordt een indicator gebruikt is ontwikkeld door het CBS. Met behulp van deze indicator kunnen onderwijsscores van peuters en basisschoolleerlingen berekend worden. Deze worden vervolgens opgeteld tot achterstandsscores per gemeente die de verwachte achterstandsproblematiek in de betreffende gemeente uitdrukken. Op basis van de scores kan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het onderwijsachterstandenbudget over gemeenten verdelen. Om de toegekende middelen zo doelgericht mogelijk in te kunnen zetten, is het ook voor gemeenten belangrijk om te weten op welke plekken het risico op onderwijsachterstanden in hun gemeente het grootst is. In dit dashboard wordt daarom per gemeente de spreiding van kinderen met een risico op onderwijsachterstanden op wijkniveau in kaart gebracht. 

Om te bepalen welke kinderen een verhoogd risico op een onderwijsachterstand hebben, wordt gebruik gemaakt van een model. Hierin worden omgevingskenmerken gebruikt die volgens het onderzoek van het CBS het risico van een kind op een onderwijsachterstand voorspellen, zoals opleidingsniveau van ouders, herkomst en of het gezin in de schuldsanering zit. Voor een uitgebreidere uiteenzetting van de methoden verwijzen we je graag door naar de technische toelichting door het CBS.


Downloads


Delen