Onderzoek

Zijn de gebruikte instrumenten een goede voorspeller van taal- en/of ontwikkelingsachterstand?

ITS en het Kohnstamm-instituut hebben hier in 2015 onderzoek naar gedaan. De onderzoekers constateren dat het voor de medewerkers van het CB die de indicatie moeten afgeven zeer ingewikkeld is om de indicatoren (die tussen gemeenten die ditzelfde CB bedient, erg kunnen verschillen) toe te passen op kinderen met zeer uiteenlopende problematiek. Daarnaast is er de vraag of de gebruikte instrumenten geschikt zijn. Veelgebruikte instrumenten zijn het van Wiechenonderzoek, SNEL en GMS (taalontwikkeling), de RIVM-omgevingsanalyse en de thuistaal (taalomgeving). Ook worden sociale indicatoren gebruikt (etniciteit, sociaalpedagogisch klimaat).
‘De indicatiestelling is mede gebaseerd op de uitkomsten van uiteenlopende screeningsinstrumenten en wordt meestal vastgelegd in protocollen. Deze instrumenten zijn echter niet ontwikkeld voor het doel waarvoor ze hier worden ingezet (de VVE-indicatie) en ook niet op hun betrouwbaarheid en validiteit onderzocht, dan wel ze voldoen niet aan de gangbare normen.‘

Het NCJ beheert inmiddels een database van hoe betrouwbaar verschillende instrumenten zijn.

De doelgroepdefinitie VVE in de nieuwe GOAB-periode, maart 2019 door Oberon/Sardes

 

In november 2018 is een korte schriftelijke rondvraag uitgevoerd onder 104 gemeenten. Uit de rondvraag blijkt dat 69 van de 104 gemeenten overwegen de doelgroepdefinitie te wijzigen. Als redenen worden genoemd: het verdwijnen van de gewichtenregeling, het meer of minder budget ontvangen, vraagtekens bij het bereiken van de juiste doelgroep, gemeentelijke herindeling, meenemen van de zorgvraagstukken, het stopzetten van het gebruik van de Cito-toetsen bij de kleuters. 

De volgende aanpassingen worden het meest aangehaald: toevoegen van schuldsanering, de focus op een ouder en het verbreden van de definitie richting armoede, zorg en/of sociaal-emotionele problematiek. 

De conslusie is dat de lokale context de gemeentelijke doelgroepdefinitie bepaalt. De CBS-indicatoren zijn op lokaal niveau niet eenvoudig toe te passen, maar geven mogelijk wel informatie over deze lokale context.

 

Meer informatie

Doelgroepdefinitie in nieuwe GOAB periode

 

Deel deze pagina: