Doelgroepdefinitie VVE

In deze korte notitie wordt beschreven of en waarom gemeenten eind 2018/begin 2019 overwegen om de doelgroepdefinitie VVE aan te passen in de nieuwe GOAB-periode 2019-2022. De notitie is gebaseerd op een korte schriftelijke rondvraag onder 104 gemeenten november 2018.

Gemeenten hanteren een zogenoemde doelgroepdefinitie om te bepalen welke kinderen in aanmerking komen voor een verrijkt (taal)aanbod in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De definitie gaat veelal uit van achtergrondkenmerken van de ouders en/of de peuter, zoals bijvoorbeeld opleidingsniveau van de ouder(s) of primaire verzorger(s). Dergelijke achtergrondkenmerken kunnen een indicatie geven over de risico’s op een onderwijsachterstand, waardoor extra inzet via VVE te rechtvaardigen is.

Veel gemeenten denken erover na om de doelgroepdefinitie aan te passen door verschillende veranderingen in de lokale context. Landelijke informatie, zoals dashboards van het CBS, kunnen nuttige informatie bieden bij het maken van deze keuze, maar is hierin niet leidend. Gemeenten wordt aangeraden om de informatie te bespreken met de VVE-partners en gezamenlijk te bepalen of en welke aanpassingen wenselijk zijn. Delen