Doelgroepdefinitie VVE

Gemeenten hanteren een zogenoemde doelgroepdefinitie om te bepalen welke kinderen in aanmerking komen voor een verrijkt (taal)aanbod in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

De definitie gaat veelal uit van achtergrondkenmerken van de ouders en/of de peuter, zoals bijvoorbeeld opleidingsniveau van de ouder(s) of primaire verzorger(s). Dergelijke achtergrondkenmerken kunnen een indicatie geven over de risico’s op een onderwijsachterstand, waardoor extra inzet via VVE te rechtvaardigen is.

Gemeenten kunnen bij de start van een nieuwe GOAB-periode de doelgroepdefinitie aanpassen. Door veranderingen in de lokale context kan het nodig zijn om de definitie bij te stellenLandelijke informatie, zoals dashboards van het CBS, kunnen nuttige informatie bieden bij het maken van deze keuze, maar is hierin niet leidend. Gemeenten wordt aangeraden om de informatie te bespreken met de VVE-partners en gezamenlijk te bepalen of en welke aanpassingen wenselijk zijn.Delen