Mogen GOA-middelen ook ingezet worden voor het speciaal basisonderwijs (SBO)?

Ja. In de Wet op Primair Onderwijs (WPO) staat in artikel 186a dat gemeenten het geld krijgen voor uitvoering van de verplichtingen voortkomend uit wetsartikelen 165, 166 en 167. In die wetsartikelen wordt gesproken over ‘scholen’. De definitie daarvan is een basisschool of een school voor speciaal basisonderwijs. Gemeenten mogen het GOAB-budget dus inzetten voor het SBO.