Is het mogelijk om, indien er een tekort is op de SMI-middelen (Sociaal Medische Indicatie), deze kinderen een VVE-indicatie te geven zodat zij 16 uur met de voorschoolse educatie mee kunnen doen?

Nee, dit is niet mogelijk. VVE-middelen moeten aan VVE besteed worden, wat betekent dat de middelen enkel volgens de betreffende VVE-regeling kunnen worden ingezet als een kind aan de doelgroepcriteria voor OAB voldoet. Hiervan kunnen dus geen SMI-uren worden betaald.