Mogen GOA-middelen worden ingezet om vervoer van NT2-leerlingen naar de taalklas te bekostigen?

Het is mogelijk voor deze kosten het GOA-budget te gebruiken. Immers, zonder vervoer kunnen kinderen wellicht niet deelnemen, bij VE is dit al heel gebruikelijk om vervoer vanuit OAB-middelen te doen. Maar let op: vermijd hierbij het gebruik van de term leerlingvervoer, aangezien hiervoor aparte wet- en regelgeving geldt. Een term als ‘taalklasvervoer’ is wellicht een betere optie. Stem dit echter altijd af met een accountant.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van VNG of maak gebruik van de GOAB brochure over de inzet van de middelen.