Is er sprake van jaarlijkse indexatie op GOAB?

Het is geen standaard jaarlijkse indexatie. In de begroting wordt vastgelegd of er loon- en prijsbijstelling gaat plaatsvinden. Zo ja, dan wordt dat ook toegepast op de GOAB-middelen. De afgelopen jaren was dat het geval. Ook dit jaar is er LPO ontvangen door OCW. Dit staat in de voorjaarsnota: 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties | Ministerie van Financiƫn - Rijksoverheid (rijksfinancien.nl)