Mag ik GOAB middelen inzetten in het voortgezet onderwijs (vo)?

Nee. Je mag dit alleen inzetten voor de overgang van het primair onderijs naar het voortgezet onderwijs, maar niet voor het vo zelf.