Over het project

Ondersteuningstraject GOAB: Kansen voor kinderen

Najaar 2017 is het nieuwe ondersteuningstraject GOAB van start gegaan. Oberon, Sardes en CED-groep voeren dit traject uit in opdracht van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (OCW). De komende periode willen wij samen met gemeenten werken aan Kansen voor kinderen, door een wezenlijke kwaliteitsslag te geven aan GOAB.

Afgelopen jaren is de kwaliteit en de invulling van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid flink vooruit gegaan. Dankzij de grote inzet van gemeenten en samenwerkende partners. Het gehele proces is op de voet gevolgd en ondersteund door OCW. Ook zijn er aanvullende middelen gekomen om nieuwe kwaliteiteisen te kunnen bekostigen. Hoe het GOAB de komende jaren eruit gaat zien, is nog niet geheel uitgekristaliseerd. Wat we wel weten is dat de kwaliteit willen handhaven en verbeteren. Dat vraagt om slimme beleidsvoering van de gemeenten, waarbij u als beleidsambtenaar ook keuzes moet maken.

Met het ondersteuningstraject willen we opnieuw een kwaliteitsimpuls geven aan GOAB. Ook verbinden we het GOAB met aanpalende beleidsthema’s, zoals harmonisatie voorschoolse voorzieningen, zorgstructuur, IKC-ontwikkeling, aansluiting PO-VO en gelijke kansen in het onderwijs. Het aanbod van het ondersteuningstracjet is afgestemd op de scan.

Wat kunt u verwachten van ons?
• Participeren: zes kenniskringen verspreid over Nederland, en een kenniskring voor de G37
• Kennis verwerven: een actuele website met veel informatie, handreikingen over nieuwe thema’s. Inzichten benutten uit de wetenschap en zorgen voor uitwisseling met het beleidsveld
• Oefenen: werklab voor starters (nieuw in de VVE)
• Ontdekken en ontwikkelen: voorlopers kenniskring, themabijeenkomsten
• De kunst afkijken: het delen van good practices en bestaande handreikingen

Deze website verbindt de verschillende onderdelen van dit ondersteuningstraject door bijeenkomsten aan te kondigen en op terug te blikken, u op de hoogte te houden van actualiteiten en achtergrondinformatie, verspreiden van praktische handreikingen en vooral om informatie te delen. Zodat we kunnen voortbouwen op goede voorbeelden en ons laten inspireren door nieuwe inzichten.