Praktijkvoorbeelden

Er zijn veel voorbeelden van goede, interessante praktijken als het gaat om het stimuleren van ouderbetrokkenheid. De komende tijd willen we met uw hulp deze rubriek gaan vullen. We zullen gemeenten zelf benaderen, maar nodigen u ook uit om uw verhaal, notitie, beelden met ons te delen. U kunt hier uw ervaringen delen.

Ouderbetrokkenheid Verus

Verus (vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs) ziet ouderbetrokkenheid als een belangrijk onderdeel van aansprekend en eigentijds onderwijs. Om het bijzonder onderwijs hierbij te ondersteunen heeft Verus een theoretisch en empirisch onderzoek gedaan naar waarde(n)vol partnerschap tussen ouders en school. Bij het onderzoek zijn acht basisscholen betrokken met ieder een eigen ouderprogiel, waarvan ook een aantal te maken hebben met laagtaalvaardige ouders. De brochure resulteert in aanbevelingen voor het vormgeven van waarde(n)vol partnerschap.  

 

Groninger aanpak ouderbetrokkenheid

Scholen voor po en vo in de gemeente Groningen ontwikkelen in dit traject hun eigen ouderbeleid. Kernwaarden zijn maatwerk en samenwerking. "Opvoeden gebeurt niet alleen thuis, maar ook op school en leren gebeurt niet alleen op school, maar ook thuis." Bekijk de publicatie 'De school is van ons samen' of bekijk de website.  

VVE-thuis
VVE Thuis stimuleert de ontwikkeling van 3 tot 6 jarigen zodat zij betere onderwijskansen krijgen. Veel gemeenten bieden VVE-thuis aan. Wilt u meer te weten komen over dit programma? Hieronder staat een filmpje hierover.LOGO 3000
VVE: Beleid en uitvoering in Arnhem in combinatie met LOGO 3000

Praktijkvoorbeeld Breda
De gemeente Breda maakte een aansprekend filmpje over de manier waarop zij ouderbetrokkenheid in de gemeente wil stimuleren. Bekijk hier het filmpje.

Innovatiecentrum Dordrecht

Het project nudges van het innovatiecentrum Dordrecht wil de taal- en denkvaardigheden van kinderen in peutergroepen stimuleren. Met kleine duwtjes wordt geprobeerd kinderen en ouders tot meer taalactiviteiten te bewegen. Dit in plaats van een strak omschreven schema van activiteiten. Lees meer.