Praktijkvoorbeelden

Er zijn veel voorbeelden van goede, interessante praktijken als het gaat om het stimuleren van ouderbetrokkenheid. De komende tijd willen we met uw hulp deze rubriek gaan vullen. We zullen gemeenten zelf benaderen, maar nodigen u ook uit om uw verhaal, notitie, beelden met ons te delen. U kunt hier uw ervaringen delen.

 

Ouders bereiken

Gemeentes geven aan dat het een uitdaging kan zijn om doelgroep ouders te bereiken. Dit geldt niet alleen voor VVE-locaties (uitvoeringsniveau), maar ook voor gemeentes zelf voor de ontwikkeling van beleid op ouderbetrokkenheid. Daarom zal de vraag “Hoe kunnen ouders worden bereikt?” nader worden verkend. Lees hier over de Doelgroep ouders bereiken (uitvoeringsniveau) en praktijkvoorbeelden binnen gemeentes.

 

Hand in Hand, ouders en professionals, als gelijkwaardige samenwerkingspartners

In 2019 is de gemeente Utrecht met een nieuwe aanpak gestart, waarin ze in dialoog met ouders, het onderdeel ‘samenwerken met ouders’ binnen het Utrechts KwaliteitsKader (UKK) heeft doorontwikkeld. Tonnie van der Meer, beleidsadviseur Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente Utrecht, deelde haar ervaringen. Lees hier meer over ouderbetrokkenheid binnen de gemeente Utrecht.

 

Ouderbetrokkenheid Verus

Verus (vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs) ziet ouderbetrokkenheid als een belangrijk onderdeel van aansprekend en eigentijds onderwijs. Om het bijzonder onderwijs hierbij te ondersteunen heeft Verus een theoretisch en empirisch onderzoek gedaan naar waarde(n)vol partnerschap tussen ouders en school. Bij het onderzoek zijn acht basisscholen betrokken met ieder een eigen ouderprofiel, waarvan ook een aantal te maken hebben met laagtaalvaardige ouders. De brochure resulteert in aanbevelingen voor het vormgeven van waarde(n)vol partnerschap.  

 

“SAMEN”; de sleutel voor ouderbetrokkenheid in voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in Amersfoort 

Ouderbetrokkenheid is een thema waar gemeenten al sinds jaar en dag veel energie in steken met wisselend resultaat. In de praktijk viel de gemeente Amersfoort in positieve zin op door hun brede aanpak. Zij hebben de overtuiging dat door een sterke inhoudelijke samenwerking met het voor- en vroegschoolse veld, van bestuurlijk tot uitvoeringsniveau, een wezenlijke verbinding ontstaat voor de uitvoering en borging van ouderbetrokkenheid. Lees hier over De aanpak ‘stedelijke lijn ouderbetrokkenheid’ in Amersfoort.

 

Ouders en School Samen!, gemeente Arnhem

De gemeente Arnhem heeft met de VVE-voorzieningen afspraken gemaakt om de samenwerking met ouders bij VVE te vergroten. De gemeente verwacht dat scholen en instellingen voor voorschoolse educatie een ‘ educatief partnerschap’ aangaan met ouders. Samen werken zij aan het optimaliseren van de ontwikkelingskansen en het welbevinden van kinderen. Lees hier verder over de opzet van de aanpak.

 

Waalwijk Taalrijk, Aanpak taal - ouder en kind samen

Waalwijk Taalrijk is een programma dat een gezamenlijke aanpak beoogt om laaggeletterdheid en taalachterstanden bij kinderen te voorkomen. Verschillende partners binnen de gemeente werken samen om de (taal)ontwikkeling van kinderen te stimuleren én ouders taalvaardiger te maken. De aanpak is in de notitie Waalwijk Taalrijk! beschreven.

 

Groninger aanpak ouderbetrokkenheid

Scholen voor po en vo in de gemeente Groningen ontwikkelen in dit traject hun eigen ouderbeleid. Kernwaarden zijn maatwerk en samenwerking. "Opvoeden gebeurt niet alleen thuis, maar ook op school en leren gebeurt niet alleen op school, maar ook thuis." Bekijk de publicatie 'De school is van ons samen' of bekijk de website.  

 

VVE-thuis

VVE Thuis stimuleert de ontwikkeling van 3 tot 6 jarigen zodat zij betere onderwijskansen krijgen. Veel gemeenten bieden VVE-thuis aan. Wilt u meer te weten komen over dit programma? Hieronder staat een filmpje hierover.LOGO 3000

VVE: Beleid en uitvoering in Arnhem in combinatie met LOGO 3000

 

Praktijkvoorbeeld Breda

De gemeente Breda maakte een aansprekend filmpje over de manier waarop zij ouderbetrokkenheid in de gemeente wil stimuleren. Bekijk hier het filmpje.