Algemene informatie

De thuissituatie is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Kinderen die thuis onvoldoende uitgedaagd en gestimuleerd worden, komen op school vaak minder goed mee dan ze eigenlijk kunnen (Het onderwijsachterstandenbeleid na 2015, NRO, Kloprogge en De Wit, 2015). Voorschoolse instellingen en scholen kunnen het niet alleen; zij hebben de ouders hard nodig als het gaat om het stimuleren van kansen voor kinderen.

Alle reden dus om de samenwerking met ouders zo goed mogelijk vorm te geven. Ouderbeleid is altijd afgestemd op de groep ouders die op voorschoolse voorziening of op de school aanwezig zijn. De concrete vormgeving van ouderbetrokkenheid vindt dan ook plaats op de school of voorschoolse voorziening. De meeste locaties doen dat in de vorm van educatief partnerschap.

Educatief partnerschap is een proces waarin betrokkenen er op uit zijn om elkaar wederzijds te ondersteunen en waarin ze proberen hun bijdrage zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, met als doel het leren, de motivatie en de ontwikkeling van leerlingen te bevorderen (Smit et al., 2006, in Kalthoff, 2011).

Je ontwikkelt een gemeentelijk ouderbeleid omdat je als gemeente daar het belang van inziet. Je kan de regierol benutten om de ontwikkeling van het ouderbeleid te bevorderen. Immers de ontwikkeling van kinderen wordt het best gestimuleerd wanneer ouders, professionals (zoals leerkrachten en pedagogisch medewerkers) en de gemeenten samenwerken.

Deel deze pagina: