Vierde en laatste meting Monitor Implementatie en besteding gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Als onderdeel van het monitoring- en evaluatieprogramma onderwijsachterstandenbeleid van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) voert het consortium van Sardes, Oberon en Cebeon tussen 2019 en 2023 een monitor uit naar de implementatie en besteding van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goab). De monitor wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW en gecoördineerd vanuit het NRO.

De monitor richt zich op twee maatregelen: 1) de invoering van (minimaal) 960 uur voorschoolse educatie (ve) voor doelgroeppeuters van 2,5 tot 4 jaar (per 1 augustus 2020) en 2) de invoering van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach in de ve (per 1 januari 2022). Hiervoor is er sinds 2019 € 170 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in het goab. Inmiddels krijgen gemeenten in circa € 520 miljoen per jaar voor een goede uitvoering van het goab (voor- en vroegschoolse educatie, schakelklassen en zomerscholen), waarbinnen de ve een van de belangrijkste beleidsinstrumenten is.

Met de Monitor Implementatie en besteding goab worden enerzijds de implementatie van beide maatregelen en anderzijds de besteding van het goab-budget binnen gemeenten en ve-aanbieders gevolgd. Het implementatieonderzoek bestaat uit vier metingen (najaar 2019, voorjaar 2021, voorjaar 2022 en najaar 2022) en het bestedingsonderzoek telt twee metingen (najaar 2021 en najaar 2022). In dit najaar (van november t/m december 2022) wordt de vierde en laatste meting van de monitor uitgevoerd. Alle gemeenten en alle ve-aanbieders worden opnieuw benaderd met het verzoek een (digitale) vragenlijst in te vullen. Ook worden er vijf praktijkvoorbeelden uitgevoerd waarin de relaties tussen de inzet van middelen enerzijds en de toegankelijkheid, het aanbod, de kwaliteit en de opbrengsten van ve anderzijds worden uitgediept.

We hopen van harte dat alle gemeenten en ve-aanbieders opnieuw meedoen. Alvast heel erg bedankt voor de medewerking. Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met IJsbrand Jepma van Sardes (algemeen projectleider) via ij.jepma@sardes.nl.

Delen