Verhoogt de pedagogisch beleidsmedewerker de kwaliteit van de kinderopvang?

Een onderzoeksteam van de Universiteit Utrecht en Sardes voert onder de naam EVENING onderzoek uit naar de effecten van de urenuitbreiding en de inzet van pedagogische beleidsmedewerkers. Zij beantwoorden deze vraag in hun PowerPoint.

Extra middelen voor de ve

Om de kansengelijkheid te vergroten investeerde het kabinet extra middelen in voorschoolse educatie (ve). Sinds augustus 2020 bieden alle instellingen die ve verlenen (zowel peuterscholen als kinderopvang) 16 uur per week ve aan kinderen die een risico lopen op ontwikkelings- en leerachterstanden (doelgroepkinderen). Om de kwaliteit van het aanbod te verhogen wordt vanaf 2022 ook een norm ingevoerd voor de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers (PBM’er) in ve. 

Resultaten

In een PowerPoint laten zij zien wat de effecten van 16 uur ve op het activiteitenaanbod heeft. En delen ze nieuwe resultaten over de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker en het effect op de kwaliteit in de groepen.

Bekijk de PowerPoint

Delen