Tweede tussenrapport EVENING project

In het tweede tussenrapport van het EVENING project zijn de resultaten van de kwaliteitsobservaties van de tweede meetronde (najaar 2021 en 2022) gepresenteerd en bevindingen uit de vragenlijsten die pedagogisch medewerkers en locatie of regiomanagers hebben ingevuld. 

Ook is er een overzicht van de dataverzameling bij de gezinnen. En een aantal eerste resultaten over het effect van de urenuitbreiding op de kwaliteit van de voorschoolse educatie. Ook de invloed van de personeelstekorten bij de aanbieders van voorschoolse educatie op het onderzoek komt aan bod. Het rapport geeft een rijk inzicht in de uitvoering en kwaliteit van voorschoolse educatie in Nederland en hoe de uitbreiding met extra uren voor de kinderen en de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker in praktijk vorm krijgt.

Tweede tussentijdsrapport EVENING

Belangrijkste conclusies tweede tussentijdsrapport EVENING

In het in maart 2023 verschenen rapport zijn de resultaten van de kwaliteitsmetingen in de periode najaar 2021 tot en met voorjaar 2022 samengevat en vergeleken met de metingen in 2020. De belangrijkste conclusies uit het rapport zijn hier te bekijken:

Belangrijkste conclusies tweede tussentijdsrapport EVENING

Delen