Toegang tot onderwijs voor nieuwkomerskinderen ver onder de maat

Voor kinderen en jongeren die verblijven op noodopvang- en crisisnoodopvanglocaties voldoet de toegang tot onderwijs nog steeds niet aan minimale kwaliteitsnormen. 

Dit komt naar voren uit een onderzoek dat is uitgevoerd van november 2022 tot en met januari 2023, door Inspectie van het Onderwijs, de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Nederlandse Arbeidsinspectie. De 4 inspecties bezochten 4 noodopvanglocaties, 9 crisisnoodopvanglocaties en de COA-opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) in Ter Apel.

Een groot deel van de kinderen en jongeren krijgt geen onderwijs; ook is van een deel van de leerplichtige kinderen en jongeren helemaal niet bekend of zij onderwijs krijgen. Doordat ze erg lang op noodopvanglocaties verblijven en vaak moeten verhuizen is de toegang tot onderwijs heel moeilijk. Ook worden schoolbesturen bij de start van een noodopvang in de regio vaak te laat betrokken. Dit alles schaadt niet alleen de ononderbroken ontwikkeling van kinderen en jongeren, maar vergroot ook hun (psychische) nood.
 
De 4 inspecties roepen de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, als stelselverantwoordelijke voor de asielopvang, in een gezamenlijke brief nogmaals op om de situatie van kinderen in (crisis)noodopvanglocaties zo snel mogelijk te laten voldoen aan nationale wetgeving en het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind en vragen hem
met klem om snel kaders te stellen voor de kwaliteit van de asielopvang.

Meer lezen? Bron: Inspectie van het Onderwijs

Delen