Themapagina Onderwijskennis: Leertijduitbreiding

Leerlingen met onderwijsachterstanden kunnen deelnemen aan extra activiteiten om vaardigheden te vergroten. Maar wat is er bekend over leertijduitbreiding en op welke manieren kunnen gemeenten en het onderwijs hier invulling aan geven? Al deze kennis is gebundeld op de themapagina 'Leertijduitbreiding' op Onderwijskennis.nl

Wat is bekend over leertijduitbreiding?

Bij leertijduitbreiding gaat het om extra tijd voor leerlingen om aan bepaalde activiteiten deel te nemen, bijvoorbeeld op het terrein van kunstzinnige vorming, sport en spel, wetenschap en techniek, natuur en milieu, maar ook taal en rekenen. Doel van het aanbod is meestal om leerlingen die van huis uit op deze terreinen een geringere input krijgen, hiervoor te compenseren. Dat houdt soms in dat in het extra leertijd-aanbod zoveel mogelijk tijd wordt besteed aan taal- en rekenprestaties, maar vaak gaat het ook om het vergroten van kennis van de wereld, dus om het gericht aanbieden van kennis en leerervaringen die vooral kinderen van hoger opgeleide ouders vaker van huis uit meekrijgen. Daarnaast (of daarbij) is er soms ook sprake van gerichtheid op bepaalde inhoudelijke ontwikkelingsdoelen, zoals het ontwikkelen van hogere ordevaardigheden: kritisch denken, verbanden leggen, reflecteren, onderzoeken en (leer)strategieën hanteren. En om het ontwikkelen van sociale vaardigheden die nodig zijn om goede interacties met anderen te hebben en die belangrijk zijn voor sociale redzaamheid.

Meer lezen over leertijd en onderwijskansen? Bekijk de website van Onderwijskennis.nl.

Delen