Themabijeenkomst over het bereik van voorschoolse educatie

Op 20 april namen ruim 90 professionals van VE-aanbieders en gemeenten deel aan een online themabijeenkomst over het bereik van voorschoolse educatie (VE). De centrale vraag was:  Wat kunnen we doen om het bereik en de deelname zo groot mogelijk te maken?

Na een algemene inleiding vanuit het Ondersteuningstraject volgende een presentatie van de Inspectie van het Onderwijs over hun jaarlijkse monitor. Daarna gaven KindeRdam en Peuteropvang Heerlen een inkijk in hun praktijk.

Algemene conclusie is dat het bereik gemiddeld genomen hoog ligt, maar dat er een aantal gemeenten is waarin het bereik achter blijft. Er is een klein percentage ouders dat niet bereikt wordt en/of er voor kiest hun kind niet naar de VE te brengen. Gemeenten en VE-aanbieders zetten op veel verschillende manieren in om het bereik te verhogen. Dat doen ze bijvoorbeeld door ambassadeurs (peer-to-peer), persoonlijke toeleiding, promotie, wegnemen administratieve drempels, kosteloos aanbieden.

Themabijeenkomst gemist? Je kunt de bijeenkomst hier terugkijken.

Meer weten? Download hier:

 

 

 

Delen