Terugkijken Webinar 'Evaluatie GOAB 2019-2022'

De huidige GOAB periode loopt van 2019 tot en met 2022. Dat betekent in het kader van cyclisch werken dat het logisch is om op lokaal niveau in 2022 een eindevaluatie te houden van deze GOAB-periode. Dat deden we op 20 januari in de webinar 'Evaluatie voor de GOAB-periode 2019-2022', met als doel partners een kader geven voor een inhoudelijke evaluatie voor de GOAB-periode 2019-2022. Een gezamenlijke terugblik en vooruitblik stonden centraal. De doelgroep is alle GOAB-partners: gemeenten, VE-aanbieders en primair onderwijs.

Op basis van de evaluatie kan onderbouwd de volgende GOAB-periode worden ingezet met nieuwe/aangepaste doelen en ambities. De huidige actualiteiten en ontwikkelingen zoals NP Onderwijs vragen mogelijk om verdere aanpassing van de inhoud, maar ook een bezinning op de rol die iedere GOAB-partner op zich neemt. Er moeten antwoorden gegeven worden op vragen als:

  • 'Wat hebben de GOAB-partners ervaren in deze periode, wat ging naar wens en wat zou verbeterd moeten worden?’
  • 'Hoe pak je de nieuwe ontwikkelingen aan in goede afstemming met alle betrokkenen?’
  • 'Waar liggen kansen in de nieuwe periode?'
  • 'Hoe zouden die kansen benut kunnen worden?' 

 

Kijk hier de webinar terug

Of lees het verslag of bekijk de presentatie van de webinar.

Delen