Taaleisen in de kinderopvang: wat wordt er van pm'ers gevraagd?

Een goede ontwikkeling van taalvaardigheid voor jonge kinderen is een belangrijke basis voor een goede start in het primair onderwijs. Een taalrijke omgeving in de voorschoolse periode helpt bij deze ontwikkeling. De mondelinge taalvaardigheid (en leesvaardigheid) van pedagogische medewerkers (pm'ers) moet daarom op niveau zijn, aangezien zij een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van kinderen. Om die reden zijn er de taaleis IKK en de taaleis voorschoolse educatie (VE).

Taaleis IKK

De taaleis IKK geldt vanaf 1 januari 2025 en houdt in dat de mondelinge taalvaardigheid (spreken, luisteren en gesprekken voeren) op taalniveau 3F ligt of hoger.

Taaleis VE

De taaleis VE geldt al sinds 1 augustus 2019 en stelt dat je als pedagogisch medewerker naast je mondelinge vaardigheid, ook je leesvaardigheid op niveau 3F moet hebben. De taaleis VE is onderdeel van de kwaliteitseisen VE, die zijn vastgelegd in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit VE.

Voldoe jij aan de taaleisen?

Om te weten of je certificaat of diploma voldoet aan de taaleis VE kun je terecht bij de helpdesk van Brancheorganisatie Kinderopvang.

Meer weten over de taaleisen in kinderopvang? Kijk dan hier voor meer informatie.

Delen