Subsidieregeling Verbinding po-vo

De overgang van po naar vo kan een lastig moment zijn, vooral voor leerlingen met minder kansen. Het is van belang om deze overgang zo soepel mogelijk te maken, zodat het de groei van leerlingen niet belemmerd. De subsidieregeling Verbinding po-vo is bedoeld om de samenwerking tussen scholen in het primair onderwijs (po) en het voortgezet onderwijs (po) te bevorderen, om zo de overgang van leerlingen in het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs te versoepelen. 

Scholen in het po, vo en so kunnen de subsidie Verbinding po-vo aanvragen als zij leerlingen willen ondersteunen bij de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Ze vormen hierbij met elkaar een coalitie. Een coalitie bestaat uit minimaal 2-po scholen en 1 vo-school en elke school mag bij maximaal 2 coalities aansluiten. De coalitie schrijft een verbindingsplan, waarin voor minimaal 3 onderwerpen activiteiten worden uitgewerkt.

Verder staan in het verbindingsplan afspraken over:
- De vormgeving en werkzaamheden van een stuurgroep po-vo
- Het uitbreiden van activiteiten om de ouderbetrokkenheid te vergroten
- Indien van toepassing: de rol van een samenwerkingsverband bij de uitvoering van de activiteiten uit het verbindingsplan
- Indien van toepassing: op welk manier gebruik wordt gemaakt van externe partijen

De subsidie is bedoeld voor een periode van 3 jaar en is aan te vragen vanaf 14 februari 9.00 uur tot en met 13 maart 2024 17.00 uur.

Kijk hier voor meer informatie over het aanvragen van de subsidie.

Delen