Subsidie aanvragen voor de Rijke Schooldag

In dit nieuwe schooljaar start minister Wiersma met het programma School & Omgeving voor het funderend onderwijs. Het programma richt zich op het verkleinen van de kansenongelijkheid in het onderwijs en de omgeving. Na de zomervakantie tot eind september kunnen scholen subsidie aanvragen voor de Rijke Schooldag, een afspraak uit het coalitieakkoord.

Scholen, gemeenten, kinderopvangorganisaties, sport- en cultuuraanbieders en andere organisaties werken via de Rijke Schooldag samen om de kansen voor kinderen te vergroten. Minister Wiersma heeft 45 voorlopers geselecteerd die naast het reguliere curriculum al extra activiteiten aanbieden, zoals sport, cultuur en huiswerkbegeleiding.

Vanaf nu kunnen ook andere coalities van scholen, gemeenten en lokale organisaties subsidie aanvragen voor de start of doorontwikkeling van een verrijkt aanbod. Naast de 45 voorlopers kunnen 35 startende gebieden subsidie aanvragen om een coalitie te vormen en een programma in hun gebied vorm te geven. Daarnaast is er subsidie voor 50 ‘doorgroeiers’; gebieden met een bestaand aanbod dat van kleinere omvang is dan dat van de voorlopers. Deze doorgroeiers krijgen subsidie om met een bestaande coalitie het aanbod door te ontwikkelen.

Meer informatie over subsidiemogelijkheden

Informatie over de subsidie voor de verrijking van school en omgeving wordt gepubliceerd op de website van de Gelijke Kansen Alliantie. De aanvraagperiode loopt van 22 augustus t/m 30 september.

 

Delen