Stelselherziening kinderopvang

"Dit kabinet gaat het financieringsstelsel van de kinderopvang fundamenteel herzien. Het stelsel wordt eenvoudiger en begrijpelijker voor ouders." Dat laten Minister Van Gennip (SZW), minister Dijkgraaf (OCW), minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) op 7 oktober 2022 weten in een kamerbrief. 

Sinds april 2022 zijn er verschillende stappen gezet richting de hervorming van het stelsel. De brief behandelt deze verschillende onderdelen. Het gaat daarbij om de doelstellingen van de stelselherziening, stappen tot nu toe, uitvoering, samenwerking met de sector, beleidskaders en aandachtspunten. 

De twee belangrijkste doelen van het nieuwe stelsel zijn het eenvoudiger en begrijpelijker maken van het stelsel voor ouders (door het realiseren van een eenvoudige financiering) en het voor ouders makkelijker maken om arbeid en zorg te combineren (door het realiseren van een betaalbaardere en financieel toegankelijke kinderopvang). Ook het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind is een belangrijk doel. 

Verder wordt in de brief ingegaan op de stappen die zijn genomen met betrekking tot besluitvorming, de uitvoering en de vervolgstappen die plaats gaan vinden. Ook wordt een grove planning gedeeld, waarbij kanttekeningen worden geplaatst bij de ambitie om het nieuwe stelsel in januari 2025 in te laten gaan. Tenslotte wordt ingegaan op de samenwerking met de sector en de manier waarop zij bij de plannen betrokken (zullen) worden en worden de beleidskaders en lopende beleidsvragen geschetst.

Meer lezen over de manier waarop het Rijk de samenwerking met de sector voor zich ziet? Of welke aandachtspunten zij aanstippen?

Lees dan hier de kamerbrief 

Delen