Specifieke uitkering voor voorschoolse educatie aan Oekraïense peuters

Voor het bieden van VE aan Oekraïense peuters gaan gemeenten vanaf 2023 extra middelen ontvangen. Het Ministerie van OCW heeft bekendgemaakt dat deze middelen niet worden toegevoegd aan de GOAB uitkering, maar wordt een aparte specifieke uitkering (SPUK) opgesteld. 

Het is nog niet bekend hoe deze regeling er precies uit zal gaan zien. Naar verwachting wordt hierover in het najaar van 2022 meer duidelijkheid gegeven. 

Om gemeenten verder te ondersteunen bij het opzetten en organiseren van de opvang van Oekraïense vluchtelingen, hebben zij een handreiking ontwikkeld: de Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO). Deze handreiking biedt handvatten en beschrijft onderdelen die voor iedere gemeente van toepassing zijn. Ook wordt de handreiking regelmatig geactualiseerd op basis van nieuwe informatie en (beleids)ontwikkelingen. De meest recente versie van de handreiking is te vinden via onderstaande knop.

Ga naar de handreiking

Delen