PISA-2022: ‘Opleidingsniveau van ouders hangt sterk samen met de prestaties van hun kinderen’

Het schoolsucces van een leerling wordt niet alleen bepaald door het aanwezige talent. Ook de invloed van het gezin waarin de leerling opgroeit speelt een rol, blijkt uit PISA-2022. 

Elke drie jaar wordt de vaardigheid van 15-jarigen in wiskunde, (begrijpend) lezen en natuur­weten­schappen gemeten en internationaal vergeleken. Zo monitort PISA in hoeverre leerlingen hun schoolvakken succesvol kunnen volgen en voorbereid zijn op hun rol in de maatschappij. 

Internationale daling in scores

De resultaten van PISA-2022 laten zien dat Nederlandse 15-jarigen op het gebied van wiskunde, lezen en natuurwetenschappen minder goed presteren dan in 2018. Nederland is niet het enige land waar een daling heeft plaatsgevonden. In veel andere landen zijn scores ook omlaag gegaan. Dit komt vermoedelijk door de invloed van corona op het onderwijs.

Samenhang prestaties en gezinsachtergrond

In het kader van onderwijsachterstanden gaat het rapport in op de samenhang tussen de onderwijsprestaties en de gezinsachtergrond (hoofdstuk 7 - Resultaten PISA-2022 in vogelvlucht). Hieruit komt naar voren dat het opleidingsniveau van ouders sterk samenhangt met de prestaties van hun kinderen. Zo ziet PISA dat een hoger opleidingsniveau van de ouders samengaat met een hogere gemiddelde score voor wiskunde, leesvaardigheid en natuurwetenschappen. En toont het onderzoek aan dat leerlingen die thuis Nederlands spreken, significant hogere gemiddelde scores behalen dan leerlingen die thuis een andere Europese of niet-Europese taal spreken.

Meer informatie over PISA-2022

Benieuwd naar alle resultaten? Bekijk de interactieve infographic of download het volledige rapport ‘Resultaten PISA-2022 in vogelvlucht’. 

Delen