OAB in het VO: Regeling onderwijskansen vervangt Leerplusarrangement

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft jaarlijks aanvullende bekostiging aan vestigingen in het voortgezet onderwijs met veel leerlingen met een risico op onderwijsachterstanden. De regeling waarmee deze bekostiging werd verstrekt (het Leerplusarrangement) is begin maart 2024 vervangen door de Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs. In dit bericht lees je wat deze wijziging betekent.

Nieuwe systematiek

Voor de Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs wordt met een nieuwe systematiek gewerkt, waarbij gebruik wordt gemaakt van de risico-indicator onderwijsachterstanden voortgezet onderwijs (RIOA-vo) die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft ontwikkeld.

Verwachte onderwijsachterstand

De risico-indicator berekent de onderwijsscores per leerling en telt die met een bepaalde formule op tot achterstandsscores per vo-school vestiging. Deze scores drukken dan de verwachte onderwijsachterstand op scholen uit, op basis waarvan OCW het onderwijsachterstandenbudget over scholen kan verdelen.

Doel achterstandsscores

De achterstandsscores zijn bedoeld om scholen een indruk te geven wat zij voor de nieuwe Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs kunnen verwachten.

Nieuwkomersleerlingen (nog) niet meegenomen

Bij de berekeningen van deze achterstandsscores zijn nieuwkomersleerlingen die korter dan een jaar in Nederland waren op 1 oktober 2021 (ca. 5.000 leerlingen) niet meegenomen. In toekomstige tabellen zullen deze leerlingen wel worden meegenomen in de berekening van de achterstandsscores.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie en voor de tabellen met de achterstandsscores per schoolvestiging in het voortgezet onderwijs.

Delen