Meld je nu aan voor het voorloperstraject 'Rijke Schooldag'

De Gelijke Kansen Alliantie nodigt scholen en gemeenten met een bestaande variant van een verlengde of verrijkte schooldag uit om deel te nemen aan het voorloperstraject ‘Rijke Schooldag’. De voorwaarden hiervoor staan in de ‘Selectieregeling Voorloperstraject Rijke Schooldag’, die gepubliceerd is in de Staatscourant. Lokale coalities kunnen zich vanaf dit moment tot en met uiterlijk 15 mei bij de Gelijke Kansen Alliantie aanmelden voor het voorloperstraject. 

Over het voorloperstraject

Met dit traject worden 45 voorlopers met een bestaand programma rond een verrijkte schooldag uitgenodigd om in samenwerking met de Gelijke Kansen Alliantie vanuit het Ministerie van OCW hun programma gedurende drie jaar te intensiveren of (verder) te ontwikkelen. Zij werken hierbij in een lerende aanpak samen aan een inhoudelijk programma waarbij het opbouwen en delen van kennis over werkzame elementen centraal staat en worden ondersteund met kennis, middelen, data, onderzoek en communicatie. Na selectie worden hierover in een convenant afspraken gemaakt en vastgelegd.

Het voorloperstraject Rijke Schooldag is bedoeld voor:

  1. Lokale coalities, bestaande uit ten minste 1 school in het primair of voortgezet onderwijs, 1 gemeente en 1 maatschappelijke organisatie;
  2. In gebieden met relatief veel leerlingen met een risico op een onderwijsachterstand;
  3. Met een reeds bestaand programma voor een verlengde of verrijkte schooldag;
  4. En een plan om deze verder te ontwikkelen, op te schalen of uit te breiden.
Aanmelding en selectie

Lokale coalities kunnen zich vanaf dit moment tot en met uiterlijk 15 mei bij de Gelijke Kansen Alliantie aanmelden voor het voorloperstraject door het formulier op deze pagina in te vullen.

Meer weten? Zie de website Gelijke Kansen Alliantie.

Delen