Meisjes kregen lager schooladvies

Meisjes in groep 8 van de basisschool kregen in 2021 lagere middelbareschooladviezen dan voor corona, terwijl het advies voor jongens juist hoger lag. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Leerlingen haalden tijdens het begin van de coronapandemie in 2020, mede als gevolg van het wegvallen van de eindtoets, gemiddeld een lager advies. Meisjes waren in 2020-2021 nog niet terug op het adviesniveau van voor corona. Jongens kregen in het afgelopen schooljaar juist een schooladvies dat boven het niveau van voor de coronapandemie lag.

Verschillen toegenomen

De sekseverschillen in schooladviezen zijn de afgelopen twee schooljaren verder toegenomen in het voordeel van jongens, stelt het CBS. Dat komt deels doordat onder jongens de groep met een havo/vwo- of vwo-advies sneller is toegenomen dan onder meisjes. Het aandeel meisjes met een specifiek vwo-advies is zelfs gedaald. Verder is het aandeel meisjes met een schooladvies lager dan vmbo-g/t (gemengd/theoretisch) toegenomen van 22,6 procent in 2017 tot 24,4 procent in 2021. Een verklaring voor de lagere adviezen bij meisjes heeft het CBS niet.

Schooladvies en eindtoets

Leerlingen in groep 8 krijgen in het voorjaar een voorlopig schooladvies voor het vervolgonderwijs. Daarna maken ze de eindtoets. Valt die hoger uit, dan bespreekt de school met de ouders of het advies omhoog moet. Door de coronacrisis was er in 2020 geen eindtoets. Het advies bestond toen alleen uit de inschatting van de school. In 2021 werd de eindtoets wel weer afgenomen.

Lees meer op de website van CBS.

Delen