Landelijk rapport LEA/VVE: 'Oproep aan gemeenten om regierol te pakken'

Gemeenten, kinderopvang en schoolbesturen zijn verplicht jaarlijks te overleggen over onderwijsachterstanden. Dit doen zij in het overleg Lokale Educatieve Agenda (LEA). Uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat gemeenten niet alle verplichte onderwerpen bespreken en dat concrete resultaatafspraken betreffende voor- en vroegschoolse educatie (VVE) uitblijven.

Oproep aan gemeenten en ministerie

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat niet alle verplichte agendapunten aan bod komen in het LEA-overleg. De onderwerpen 'voorkomen van segregatie' en 'afstemmen van inschrijvings- en toelatingsprocedures' blijven onderbelicht, waardoor hierover onvoldoende afspraken worden gemaakt of doelen worden gesteld. De Onderwijsinspectie roept gemeenten op om hun regierol te pakken. Maar ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, om ook in de wet- en regelgeving duidelijker op te nemen wat er van gemeenten wordt verwacht. Op het onderwerp 'bestrijden van onderwijsachterstanden' worden de meeste actiepunten geformuleerd en krijgt dan ook voldoende aandacht. 

Belang van resultaatafspraken VVE

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is één van de belangrijkste middelen om onderwijsachterstanden te bestrijden. De resultaatafspraken tussen gemeenten en schoolbesturen helpen om in beeld te brengen hoe effectief VVE is. Deze afspraken kunnen gaan over het educatief handelen van pedagogisch medewerkers, ouderbeleid of doorgaande lijn. Met name afspraken over de kwaliteit van VVE spelen een cruciale rol bij kwaliteitsverbetering ervan. In veel gemeenten zijn er echter nog geen resultaatafspraken gerealiseerd.

Aanbevelingen

De inspectie raad aan om vroegschoolse educatie nieuw leven in te blazen en roept gemeenten en schoolbesturen op om een goed beeld te krijgen voor welke kinderen VVE bedoeld is. Daarnaast hebben gemeenten een regierol om de resultaten te borgen in het bredere jeugd- en onderwijsachterstandenbeleid van de gemeente.

Meer weten over de bevindingen en aanbevelingen van de Onderwijsinspectie?

Lees dan hier het Landelijk rapport LEA/VVE en Verdiepend thema resultaatafspraken vroegschoolse educatie.

Delen