Kamerbrief over Masterplan basisvaardigheden

De contouren van het Masterplan Basisvaardigheden van de minister is in een kamerbrief van 12 mei 2022 opgetekend. : https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/05/12/kamerbrief-masterplan-basisvaardigheden

Aanleiding is dat te veel leerlingen van school komen zonder goed te kunnen lezen, schrijven en rekenen of onvoldoende mee doen in de samenleving. “Dat moet beter, want leerlingen hebben die basis nodig in de rest van hun leven en leraren verdienen het om duidelijke focus aan te kunnen brengen in hun werk.” Het voorstel is om scholen vanaf komend schooljaar ondersteuning te bieden van basisteams om gericht aan een stevige start bij leerlingen te werken.

Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) komt om die reden met een masterplan voor de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid in het primair en voortgezet onderwijs.

In de brief zijn vijf pijlers genoemd, waaronder “Aansluiting school en omgeving”: de aandacht voor een goede samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs is hierin benoemd.

Een verdere uitwerking van het plan vindt plaats in de zomer van 2022, in dialoog met een breed scala van betrokken partijen.

Delen