Kamerbrief: Jaarlijks vaststellen fiscaal maximum kinderopvang

Jaarlijks worden de maximum uurprijzen van de kinderopvangtoeslag met ingang van 1 januari geïndexeerd. In juni stuurde Minister Van Gennip (SZW) de Tweede Kamer een brief bij de aanbieding van het ontwerpbesluit om het Besluit kinderopvangtoeslag te wijzigen. Deze brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.

Het voorstel voor indexering ziet er als volgt uit:

Tabel Maximum uurprijs voor verschillende soorten opvang

Maximum uurprijs

2022

2023

Dagopvang

€8,50

€8,97

Buitenschoolse opvang

€7,31

€7,72

Gastouderopvang

€6,52

€6,73

 

In het voorstel gaan de laagste inkomens 2 cent per uur meer betalen, dat betekent van 34 naar 36 cent per uur in 2023. Tevens wordt met dit Besluit kinderopvangtoeslag de koppeling van gewerkte uren losgelaten en wordt dekking geregeld voor de intensivering van toezicht en handhaving in de gastouderopvang.

Dit wordt pas op Prinsjesdag officieel en is pas echt definitief als in oktober de begroting van SZW wordt goedgekeurd door de Tweede Kamer.

Nadere toelichting is te vinden in de kamerbrief of de bijbehorende bijlagen via de website van de Rijksoverheid

Delen