Jaarlijks vaststellen fiscaal maximum kinderopvang

Jaarlijks worden de maximum uurprijzen van de kinderopvangtoeslag met ingang van 1 januari geïndexeerd.

Het voorstel voor indexering ziet er als volgt uit:

 

Tabel Maximum uurprijs voor verschillende soorten opvang

Maximum uurprijs

2022

2023

Dagopvang

€8,50

€8,97

Buitenschoolse opvang

€7,31

€7,72

Gastouderopvang

€6,52

€6,73

In dit voorstel gaan de laagste inkomens 2 cent per uur meer betalen, dat betekent van 34 naar 36 cent per uur in 2023.

Met dit Besluit kinderopvangtoeslag worden niet alleen de ‘maximum uurprijzen geïndexeerd, ook wordt de koppeling van gewerkte uren losgelaten en wordt dekking geregeld voor de intensivering van toezicht en handhaving in de gastouderopvang.

Dit wordt pas op Prinsjesdag officieel en is pas echt definitief als in oktober de begroting van SZW wordt goedgekeurd door de Tweede Kamer.

Lees de kamerbrief voor een nadere  toelichting. Het voorstel voor indexering ziet er als volgt uit:

 

Tabel Maximum uurprijs voor verschillende soorten opvang

Maximum uurprijs

2022

2023

Dagopvang

€8,50

€8,97

Buitenschoolse opvang

€7,31

€7,72

Gastouderopvang

€6,52

€6,73

In dit voorstel gaan de laagste inkomens 2 cent per uur meer betalen, dat betekent van 34 naar 36 cent per uur in 2023.

Met dit Besluit kinderopvangtoeslag worden niet alleen de ‘maximum uurprijzen geïndexeerd, ook wordt de koppeling van gewerkte uren losgelaten en wordt dekking geregeld voor de intensivering van toezicht en handhaving in de gastouderopvang.

Dit wordt pas op Prinsjesdag officieel en is pas echt definitief als in oktober de begroting van SZW wordt goedgekeurd door de Tweede Kamer.

Lees de kamerbrief voor een nadere  toelichting.

Delen