Invoering pedagogisch beleidsmedewerker in de ve: zo staan gemeenten en ve-aanbieders ervoor

Alle gemeenten en ve-aanbieders verwachtten op 1 januari 2022 aan de nieuwe wettelijke eis van de invoering van de pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie (ve) te voldoen. Dat bleek uit de tweede meting (juni 2021) van de Monitor Implementatie en besteding gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) (2019-2023). Liggen zij nog steeds op koers? Sardes en Oberon onderzochten dit eind 2021 tijdens de derde meting.

Het monitorrapport laat zien dat de meeste gemeenten en ve-aanbieders (ruim) op tijd zijn begonnen met de invoering van de pedagogisch beleidsmedewerker in de ve. Veruit de meeste gemeenten (89%) en ve-aanbieders (94%) verwachten op 1 januari 2022 ook daadwerkelijk de pedagogisch beleidsmedewerker in de ve ingevoerd te hebben. Bij de gemeenten (11%) en ve-aanbieders (6%) waarbij dit misschien niet lukt heeft dit vaak te maken met krapte van geschikt personeel op de arbeidsmarkt. Of ligt de verwachte invoeringsdatum verder in de eerste helft van 2022. Welke rol, werkzaamheden en taken bij een pedagogisch beleidsmedewerker in de ve passen moet nog blijken. Het huidige takenpakket en de tijdsbesteding verschillen in de praktijk: waar de ene PBM-er overwegend pedagogisch medewerkers coacht, houdt de andere zich vooral bezig met de ontwikkeling en invoering van het pedagogisch beleid. Hierover lees je meer in de vijf gemeentelijke portretten die zijn opgetekend in het kader van het onderzoek. 

Dit onderzoek betreft de derde meting in een reeks van vier. De resultaten zijn ook weergegeven in infographics voor gemeenten en voor ve-aanbieders. In het najaar van 2022 vindt de vierde en tevens laatste meting van de Monitor Implementatie en besteding GOAB (2019-2023) plaats. Daaruit zal blijken of de invoering van de pedagogisch medewerker in de ve overal in Nederland is uitgevoerd zoals beoogd. 

Delen