Nieuwe website GOAB-ondersteuningstraject voor gemeenten en VE-aanbieders

Het GOAB-ondersteuningstraject nodigt bezoekers uit om haar nieuwe website te verkennen. De website is gebruikersvriendelijker en heeft een verbeterde navigatie. Nieuw zijn de links met de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en Sociaal Werk Nederland (SWN). De website is primair bedoeld voor gemeenten en VE-aanbieders. Met behulp van de kennisbank kun je zien wat het GOAB-consortium te bieden heeft. Onze inzet op een wezenlijke kwaliteitsslag van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid staat nog altijd centraal. Ook gaan we aan de slag met een LinkedIn-groep en nieuwsbrieven.

Vernieuwde website www.GOAB.eu

Toegang tot betrouwbare en actuele informatie is de basis voor beleidsontwikkeling en de uitvoeringspraktijk. Daarin vormt de website een belangrijk onderdeel van het ondersteuningstraject. De website is nog beter ingericht om OAB-ambtenaren en VE-aanbieders goed te informeren over de nieuwste ontwikkelingen, te inspireren door good practices en deel te laten nemen aan bijeenkomsten. De nieuwe website, aangepast met input van de gebruikers, biedt een modern ontwerp, gemakkelijke navigatie en geactualiseerde teksten. Bezoekers kunnen in de kennisbank, een ‘online bibliotheek’, navigeren op thema en categorie.

 

GOAB LinkedIn Groep

Nu de GOAB LinkedIn-pagina meer dan 600 volgers heeft starten we ook met een LinkedIn-groep voor de gemeenten en de VE-aanbieders. We geven gehoor aan de behoefte aan interactie tussen de GOAB-, VE-betrokkenen zelf, signalen die we steeds vaker ontvangen tijdens de Kenniskringen. De LinkedIn-groep is een gezamenlijk platform voor gemeenten en VE-aanbieders, zodat er ook onderling informatie-uitwisseling plaatsvindt en het een onderscheidend karakter heeft ten opzichte van bestaande fora zoals het VVE-Forum van de VNG.

 

Nieuwsbrieven

Op de nieuwe website kunnen bezoekers zich gratis inschrijven voor de nieuwsbrief (onderin de site). Deze nieuwsbrief, die vier keer per jaar verschijnt, is voor alle belangstellenden in GOAB-beleid, met een focus op beleidsambtenaren OAB van gemeenten en managers/pedagogisch beleidsmedewerkers van VE-locaties. De nieuwsbrief geeft een overzicht van de berichten die je niet mag missen: belangrijke OAB-beleidswijzigingen, relevante onderzoeken en  berichtgeving over OAB-financiën en kengetallen worden zo overzichtelijk gepresenteerd en waar nodig uitgediept.

 

Over het GOAB-ondersteuningstraject

Oberon, Sardes en CED-groep voeren het ondersteuningstraject gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) uit in opdracht van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Het GOAB-consortium zet zich in voor een wezenlijke kwaliteitsslag van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. De brancheorganisaties Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en Sociaal Werk Nederland (SWN) voeren het ondersteuning voor VE-aanbieders uit.

Delen