De overgang van primair naar voortgezet onderwijs

De overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs is een belangrijk moment in de schoolloopbaan. Het schooladvies en het type brugklas waarin de leerling wordt geplaatst, bepalen voor een belangrijk deel welke vervolgstudie de leerling later kan kiezen. Hoe ziet een succesvolle overgang eruit?

Wat is bekend over de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs?

De meeste leerlingen hebben bij de start in het voortgezet onderwijs moeite om zich aan te passen. Een succesvolle overgang  draagt eraan bij dat leerlingen zich op de lange termijn in overeenstemming met hun capaciteiten kunnen ontwikkelen. Daarnaast is ook van belang voor het latere welzijn en de leerprestaties. Bij de overgang van po naar vo zijn drie thema's van belang: het schooladvies, de overdracht naar het voortgezet onderwijs en het selectiemoment.

Benieuwd naar meer informatie over de drie thema's voor een succesvolle overgang? Lees meer op de site van Onderwijskennis.nl.

Delen