Bestedingstermijn specifieke uitkering NPO verlengd

Op vrijdag 25 februari 2022 heeft minister Wiersma een kamerbrief verzonden. De bestedingstermijn voor de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs is hiermee met twee jaar verlengd, zowel voor scholen als gemeenten. 

De verlenging van de bestedingstermijn betekent dat de middelen tot 31 juli 2025 ingezet kunnen worden. De eindverantwoording van de inzet van de gemeentelijke middelen via Sisa is dus over 2025.

Gemeenten krijgen het totaalbudget betaald in termijnen die los staan van de uitgaveverplichting. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het NP Onderwijs. Hier staat: “Uw uitgaven hoeven niet synchroon te lopen met de uitbetalingen. Voorfinanciering is toegestaan. U kunt middelen ook uitgeven in een opvolgend kalenderjaar binnen het tijdvak van de regeling. De looptijd tot en met juli 2025 geldt dus voor je totale budget.”

Delen