Wijziging Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen

In juni 2017 zijn er wijzigingen aangebracht in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Dit staat in verband met de herijking en harmonisatie van enkele kwaliteitseisen voor kindercentra en peuterspeelzalen, de innovatie van die kwaliteitseisen en het aanpassen van eisen aan de kwaliteit van voorschoolse educatie.

Het is wenselijk om de kwaliteit van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk te verhogen. Daar draagt deze wetswijziging aan bij door de kwaliteitseisen waaraan kindercentra en peuterspeelzalen moeten voldoen te harmoniseren en te innoveren. Hierbij worden sommige eisen aan de kwaliteit van voorschoolse educatie aangepast. De wijzingen gaan in op vier onderwerpen:

  • Het opnemen van concretere pedagogische doelen in wetgeving om de sector meer houvast te bieden
  • Het aanpassen en gelijkschakelen van kwaliteitseisen aan kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in lagere wetgeving
  • Het aanpassen van kwaliteitseisen aan voorschoolse educatie in lagere wetgeving, zodat er verschillende categorie├źn beroepskrachten kunnen worden benoemd
  • Het verhelderen van de regels omtrent het intrekken van beschikkingen tot exploitatie

 Delen