Visual Kwaliteit- en toezichtkader Stelsel Voorschoolse Educatie (VE)

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een visual ontwikkeld voor iedereen die actief is in de wereld van toezicht en handhaving van Voorschoolse Educatie (VE). Het is een hulpmiddel wat binnen de gemeenten kan helpen het gesprek aan te gaan met andere afdelingen, wethouders en de gemeenteraad. 

De visual geeft bijvoorbeeld de verschillende toezichtstromen en geldstromen weer. Daarin is specifiek aandacht voor de posities die gemeenten in dit veld innemen. Waar de ambitie van het Rijk als startpunt wordt genomen, voert het schema steeds meer naar lokaal en individueel niveau: van de ministeries van OCW en SZW, via de gemeenten en Inspectie van het Onderwijs, naar het primair onderwijs, kinderdagverblijven en de GGD.

Zo is te zien dat het toezicht op VE verdeeld is over 2 partijen: de regionale GGD’en en de Inspectie van het Onderwijs. Ook voor de inzet van de LEA, de Lokaal Educatieve Agenda, is aandacht in het schema. Tenslotte geeft de visuals enkele handige links waar meer informatie te vinden is over bepaalde thema's en spelers in het veld.Delen