Vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs

"Nog onvoldoende schoolbestuurders en houders in de kinderopvang weten dat ze contact op moeten nemen met de vertrouwensinspecteur als ze een vermoeden hebben van een mogelijk zedenmisdrijf in de kinderopvang of van fysiek geweld door een medewerker tegen een kind" schrijft de Inspectie van het Onderwijs. Om hierbij te ondersteunen publiceerde de Inspectie een flyer over de rol van de vertrouwensinspecteur. 

De flyer is gedeeld met en bedoeld voor alle scholen, besturen, kinderopvanglocaties, houders van kinderopvangvoorzieningen en gastouderbureaus. Schoolbestuurders, houders in de kinderopvang, leraren en medewerkers vinden in de flyer terug wat de vertrouwensinspecteurs voor hen kunnen betekenen als ze te maken krijgen met of kennis hebben van:

  • mogelijk seksuele intimidatie en seksueel misbruik
  • psychisch en fysiek geweld
  • discriminatie en radicalisering

De vertrouwensinspecteur luistert, informeert en adviseert. Samen met de melder probeert de vertrouwensinspecteur tot de juiste vervolgstappen te komen. In een aantal gevallen is het verplicht direct contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. In de flyer wordt ingegaan op situaties waarin dit het geval is. 

Voor meer informatie is de flyer hieronder te downloaden of lees je verder op de website van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur is iedere werkdag tussen 8.00 en 17.00 uur te bereiken op 0900 111 3 111 (lokaal tarief).Delen