Verslag Themabijeenkomst: Doorgaande Lijn

Op 18 juni 2019 organiseerde het GOAB-consortium een themabijeenkomst over het realiseren van een doorgaande lijn. De zaal zat vol beleidsambtenaren uit het hele land die met ons en vooral met elkaar in gesprek gingen over het samenwerken een aan doorgaande lijn om onderwijsachterstandenbestrijding zo effectief mogelijk te laten zijn.

Gemeenten en schoolbesturen krijgen beiden financiën voor het bestrijden van onderwijsachterstanden. De intensieve lijn van begeleiding van doelgroepkinderen en ouders in de voorschoolse periode vraagt om goede aansluiting op de vroegschoolse tijd. Weet jij als gemeente wat jouw schoolbesturen doen aan onderwijsachterstandenbestrijding? Hebben jullie goede afspraken over een doorgaande lijn?

In de bijeenkomst werd ingegaan op de huidige stand van zaken in de aanwezige gemeenten: wat gaat er al goed en wat zijn nog struikelblokken? Daarnaast werd opgehaald over welke onderwerpen nog veel vragen bestaan. Zo bleek dat bijvoorbeeld kwaliteitsbewaking, de samenwerking met schoolbesturen en de inhoud van de doorgaande lijn nog vragen oproepen.

Nieuwsgierig geworden? In het verslag lees je alles terug. Daarnaast vind je er de checklist 'Doorgaande lijn vve gemeentes' en handige formats om het gesprek over de doorgaande lijn in jouw gemeente vorm te geven. Delen