Verslag GOAB Fieldlab “VE in andere contexten”

Tijdens de “fieldlab” sessie van 7 februari 2023 is er met elkaar van gedachten gewisseld over de kansen en bedreigingen bij het aanbieden van voorschoolse educatie op een niet-standaard wijze.

Denk bijvoorbeeld aan gesplitst aanbod (ve-aanbod op 2 locaties), een combinatiegroep van peuters en kleuters of ve in de gastouderopvang.

Doelen van de bijeenkomst: Het delen van inzichten over de kansen en bedreigingen van deze varianten voor kinderen, ouders, gemeenten en kinderopvangorganisaties. Het nadenken over de vraag onder welke voorwaarden deze varianten bestaansrecht hebben en het formuleren van ideeën/denkrichtingen voor toekomstig onderzoek, beleid en praktijk.Delen