Verslag Expertmeeting: VE bij 0 tot 2,5 jarigen

Op 10 juni 2020 organiseerde het GOAB consortium een expertmeeting om een inventarisatie te maken van de mogelijkheden en belemmeringen voor voorschoolse educatie voor de leeftijdsgroep 0 tot 2,5 jarigen. Tijdens de bijeenkomst werden verschillende praktijkvoorbeelden gedeeld en werd gesproken over welke kansen en uitdagingen deelnemers zien voor het betrekken van de allerjongsten bij VE. 

Het onderwijsachterstandenbeleid en de context hieromheen is altijd in beweging, gebaseerd op maatschappelijke ontwikkelingen en wetenschappelijk inzicht. Al langere tijd worden kinderen vanaf twee jaar oud toegeleid naar het voorschools aanbod. Er is echter steeds meer aandacht voor de zeer vroege ontwikkeling van een kind, mede dankzij het actieprogramma Kansrijke Start. De eerste 1000 dagen van een mensenleven zijn van groot belang omdat hierin de basis voor de verdere ontwikkeling van een kind wordt gelegd. Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat vroeg starten en aansluiten op deze ontwikkelingsfase effectief is. 

Gemeenten geven hun jeugdbeleid breed en thema-overstijgend vorm. De doelgroep omvat kinderen en jongeren van 0 (of eigenlijk -9 maanden) tot 23 jaar. In combinatie met de groeiende aandacht voor de ontwikkeling van baby's en dreumesen is het relevant om met elkaar in te gaan op de mogelijkheden om gemeentelijk aanbod voor 0 tot 2,5 jarigen te realiseren. In Rotterdam, Waalwijk, Breda en Steenwijkerland zijn hiervan al voorbeelden te vinden, die tijdens de bijeenkomst werden gedeeld. Verder concluderen deelnemers dat het belangrijk is ouders te bereiken en dat dit het beste op een positieve manier benaderd kan worden waarbij het streven moet zijn segregatie te voorkomen.Delen