Verslag Expertmeeting: OAB in het onderwijs

Hoe bereiken we successen met OAB in het onderwijs? Op 3 december 2020 hebben ongeveer 20 ambtenaren en schoolvertegenwoordigers die actief zijn op dit thema hier met over elkaar gesproken. Ter inspiratie worden in deze notitie kort de uitkomsten van deze bijeenkomst weergegeven. 

Wanneer we kijken naar succesvolle, langdurige OAB-interventies in het onderwijs, zien we vaak dat deze ontstaan als gemeenten en de onderwijssector elkaar vinden in ambities en gezamenlijk aanleiding zien om stappen te zetten. Denk hierbij aan het vergroten van kansengelijkheid, het inrichten van het onderwijs voor nieuwkomerskinderen of de wens om een sterkere doorgaande lijn in VVE te creëren. 

Een succesvolle aanpak?

Verschillende aspecten van een succesvolle aanpak worden besproken, zoals een duurzame aanpak, bewezen interventies en het verbreden van/zorgen voor maatwerk. Uiteindelijk lijkt het vooral belangrijk dat de verschillende personen en partijen elkaar weten te vinden, waarbij het gezamenlijk bovengeschikt is aan eigen belangen van een organisatie of sector. Maar effectief onderwijsachterstandenbeleid kan niet alleen afhangen van enkele gedreven personen. Bij het inzetten van succesvolle interventies is het belangrijk een lange adem te hebben om duurzaam beleid tot zijn recht te laten komen. Delen