Verslag bijeenkomst: ve voor peuters in de asielopvang

Steeds meer gemeenten hebben te maken met asielopvang. In de asielopvang bevinden zich ook gezinnen met peuters. Wat kan een gemeenten aan aanbod bieden voor deze kinderen? Het ondersteuningstraject GOAB organiseerde op 9 februari een online bijeenkomst voor gemeenten die zich willen verdiepen in een ve-aanbod voor peuters in de asielopvang.

Alle peuters in de asielopvang lopen vanwege een andere herkomst en een slechte en zeer kansarme woonomgeving een groot risico op een ontwikkelingsachterstand in de Nederlandse taal. Ook bij gezinslocaties die zijn gericht op terugkeer naar het land van herkomst is de kans groot dat deze peuters nog in Nederland zijn als zij eenmaal de vierjarige leeftijd hebben bereikt. In Nederland zijn alle kinderen – ook de kinderen in de asielopvang -  vanaf 5 jaar leerplichtig en mogen zij vanaf vier jaar naar school. Een zo vroeg mogelijk aanbod is bevorderlijk voor de verdere schoolloopbaan en vermindert de druk op het onderwijs. Alle reden dus om de mogelijkheden te verkennen voor een ve-aanbod voor peuters in de asielopvang.

Tijdens de bijeenkomst kwamen verschillende sprekers aan bod. Zo introduceert Mea-Neelke Andréa (Ministerie van OCW) het onderwerp en haalt zij hierbij onderzoeken aan die de stand van zaken weergeven. Karin Vaessen (Sardes) geeft een korte presentatie over taalstimulering bij deze groep vve-peuters, ook wel absolute beginners: hoe geef je in de context van de asielopvang vorm aan het taalaanbod? En op welke manieren verschilt dit van andere vve-groepen? Daarna deelt Ellen Buntjer (KiWi Kinderopvang) haar ervaringen met het opzetten van een ve-aanbod AZC Ter Apel. Aan de hand van praktische en concrete voorbeelden geeft zij een inkijkje in wat er allemaal komt kijken bij het werken met deze peuters. Tenslotte was er ruimte voor uitwisseling en konden deelnemers verschillende sprekers verdere vragen stellen.

Meer weten?

Een verslag van de bijeenkomst is hieronder te downloaden. Meer lezen over de bekostiging van vve voor peuters in de asielopvang? Ook dat kan via de knop hieronder.Delen