Verlenging regeling beroepskrachten in opleiding kindercentra

Tot 1 juli 2024 mogen beroepsleerkrachten in opleiding voor 50 procent van de personeelsbezetting op een kindercentrum worden ingezet. Dat blijkt meldt de Rijksoverheid. In eerste instantie gold de maatregel tot 1 juli 2022, maar de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloot tot een verlenging van twee jaar.

Het werven en inwerken van beroepskrachten in opleiding heeft tijd nodig. Daarnaast worden mogelijkheden tot zij-instroom vergroot als beroepskrachten in opleidings (BIO’s) voor langere tijd een groter aandeel in de personeelsbezetting kunnen leveren. Hierbij wordt de kanttekening geplaatst dat het belangrijk is oog te hebben en houden voor de begeleiding van BIO’s en de werkdruk van vaste beroepskrachten: het behouden van de kwaliteit van de kinderopvang staat immers altijd voorop.

Zoals vermeld geldt de verruiming voor twee jaar. Ook is dit enkel van toepassing op beroepskrachten in opleiding. Voor stagiairs blijft gelden dat zij voor maximaal 33 procent van de personeelsbezetting op een kindercentrum mogen worden ingezet. In het traject aansluitend op de evaluatie van de Wet Innovatie en Kwaliteit in de Kinderopvang (IKK) zal onder andere verder worden gekeken naar de invulling van de kwaliteitseisen voor het inzetten van stagiairs en beroepskrachten na 1 juli 2024.


Delen