Kamerbrief en rapport: Vast zomerprogramma azc-kinderen

Eind 2021 werd de regering verzocht te onderzoeken of basisscholen van aszielzoekerscentra een vast zomerprogramma aan asielkinderen kunnen aanbieden tijdens de zomervakantie. Regioplan is gevraagd dit onderzoek te doen. In de kamerbrief wordt bekend gemaakt dat het eindrapport 'Vast zomerprogramma voor azc-kinderen' gepubliceerd is. 

In november 2019 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een vast zomerprogramma aan te bieden aan kinderen op asielzoekerscentra (azc’s). Regioplan heeft in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de mogelijkheden hiertoe onderzocht.

Vijf scenario's

Op basis van het onderzoek komen er vijf mogelijke scenario's naar voren voor een zomerprogramma. Hierbij verschilt de mate waarin er aandacht is voor aspecten als ontspanningsactiviteiten, taalverwerving, onderwijs en participatie en integratie. Over het algemeen wordt een voorkeur uitgesproken voor een programma van drie weken in het midden van de zomervakantie, vijf dagen per week en 4 à 5 uur per dag. De invulling van de opties is afhankelijk van landelijke en (vervolgens) lokale keuzes en mogelijkheden. Daarbij geldt dat er meer wordt gevraagd van de organisatie naarmate er meer activiteiten worden gecombineerd en er meer partijen bij het programma (moeten) worden betrokken. Bovendien vraagt een vast programma voor alle azc-kinderen om duurzaam beleid en een structurele financiering en organisatie. 

Tenslotte geeft de minister, gezien de demissionaire status van het kabinet, in de kamerbrief aan geen beleidsreactie te geven. Een mogelijk vervolg aan de hand van het rapport ligt in handen van het nieuwe kabinet. Delen