Toolkit Inclusieve VVE

Tijdens het evenement 'Early Childhood Education and Care (ECEC) in Europe: A focus on inclusion and staff professionalisation' van 5 maart 2021, presenteerde Europees commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd, Mariya Gabriel de resultaten van de Werkgroep voorschoolse educatie en Zorg: een toolkit voor inclusief onderwijs en opvang voor alle jonge kinderen. 

De toolkit is een van de resultaten van twee jaar samenwerking binnen de werkgroep van de Europese Commissie. Deze bestond uit vertegenwoordigers van nationale ministeries die verantwoordelijk zijn voor de ECEC-systemen (in Nederland: VVE) in 35 landen, acht Europese organisaties, Europese agentschappen en internationale organisaties. 

De toolkit bestaat uit verschillende praktische oplossingen en maatregelen die ter inspiratie kunnen dienen voor beleidsmakers op nationaal, regionaal en lokaal niveau: welke voorwaarden en omgeving kunnen zij realiseren? Daarnaast wordt er ook ingegaan op de praktijk, wat de toolkit ook waardevol maakt voor ve-aanbieders. Er worden goede voorbeelden beschreven en er worden ideeën uitgewerkt waarmee men aan de slag kan gaan om de VVE meer inclusief te maken zodat alle kinderen en gezinnen ervan kunnen profiteren.

Meer lezen? Hieronder kan de toolkit gedownload worden. 


Downloads


Delen