Toolbox: Meertaligheid in de kinderopvang

SLO ontwikkelde een toolbox 'Meertaligheid in de kinderopvang' om pedagogisch medewerkers en gastouders handvatten te bieden bij het omgaan met meertalige en anderstalige kinderen. De toolbox staat vol informatie en tips over verschillende thema's die relevant zijn bij het werken met jonge kinderen (0-4 jaar) die meerdere talen (gaan) verwerven. 

Misschien werk je op een meertalige kinderopvang, of heb je op je groep vaak te makenmet meertalige of anderstalige kinderen. De toolbox geeft in vijf hoofdthema's informatie en tips over meertaligheid op de kinderopvang.

De toolbox is zo ingericht dat de lezer makkelijk informatie en tips kan vinden die voor hem of haar interessant zijn. Zo zijn de vijf thema's apart van elkaar te lezen. Ook is het een interactief document en zijn er externe links toegevoegd die de je kunnen verwijzen naar websites met meer informatie over een onderwerp. Daarnaast zijnenkele onderwerpen ook behandeld in interviews met onderzoekers, pm’ers en een logopedist. Deze video’s zijn via een link te vinden.

De toolbox is ontwikkeld naar aanleiding van een onderzoek van Project MIND (UvA) naar taalverwerving bij kinderen op meertalige kinderopvangcentra. De publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met de projectgroep Het Jonge Kind van SLO.Delen