Themapagina Onderwijskennis: Leertijduitbreiding en onderwijskansen

Leerlingen met onderwijsachterstanden kunnen deelnemen aan extra activiteiten om vaardigheden te vergroten. Maar wat is er bekend over leertijduitbreiding en op welke manieren kunnen gemeenten en het onderwijs hier invulling aan geven? Al deze kennis is gebundeld op de nieuwe themapagina 'Leertijduitbreiding' op Onderwijskennis.nl

Bij leertijduitbreiding gaat het om extra tijd voor leerlingen om aan bepaalde activiteiten deel te nemen, bijvoorbeeld op het terrein van kunstzinnige vorming, sport en spel, wetenschap en techniek, natuur en milieu, maar ook taal en rekenen. Doel van het aanbod is meestal om leerlingen die van huis uit op deze terreinen een geringere input krijgen, hiervoor te compenseren. Dat houdt soms in dat in het extra leertijd-aanbod zoveel mogelijk tijd wordt besteed aan taal- en rekenprestaties. Een andere invalshoek is het vergroten van kennis van de wereld, dus om het gericht aanbieden van kennis en leerervaringen die vooral kinderen van hoger opgeleide ouders vaker van huis uit meekrijgen. Daarbij is er ook aandacht voor het versterken van executieve functies en sociale vaardigheden.

In de praktijk zien we vaak verschillende vormen van leertijduitbreiding, zoals schakelklassen, verlengde schooldagen en weekend- en zomerscholen. Over al deze vormen heeft Onderwijskennis een nieuwe themapagina ontwikkeld. Je vindt er alles wat we weten uit wetenschappelijk onderzoek over leertijdverlenging en onderwijskansen, maar ook praktische handvatten, praktijkvoorbeelden en mogelijkheden om je verder in het onderwerp te verdiepen. Delen